Rahalahjoitukset

Eläinlääkäripalvelut ja kissojen hoito nielevät paljon rahaa, joten myös rahalahjoitukset ovat enemmän kuin toivottuja. Pienikin apu on tarpeen! Rahaa voi lahjoittaa tilille FI96 5480 0540 0281 05.

Rahankeräyslupa RA/2021266 , Luvan saaja: Kissojen alkukoti ja apu ry, Luvan myöntäjä: Itä-Suomen poliisilaitos, myöntämisajankohta: 08.03.2021 -. Keräyksen toimeenpanoaika ja -alue: Lupa on voimassa Pohjois-Karjalan alueella.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Keräyksellä kerättävät varat käytetään yhdistyksen löytökissojen auttamistyöhön: kissojen ruokinta-, hoito-,  lääke- ja eläinlääkärikuluihin sekä ilmoituskuluihin. Toiminnan tarkoituksena on hylättyjen kissojen kuntouttaminen ja uusien sijoituskotien etsiminen. Varoja voidaan käyttää myös löytökissojen auttamistyöhön liittyvien toimitilojen kustannuksiin sekä kissojen kuljettamisesta aiheutuviin kustannuksiin.